Chi tiết sản phẩm

Pin Samsung Note 4 N910 chính hãng.
Mã sản phẩm : PSSN4
Lượt xem : 1412
Giá bán : 180,000 VNĐ
Mô tả :

Pin Samsung Note 4 - N910 : N910F (Europe); N910K/N910L/N910S (Korea); N910C (Asia, Europe, South America); N910FD (United Arab Emirates); N910FQ (Turkey); N910H (Asia-Pacific); N910G (Singapore, India, Australia); N910U (Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile); N910W8 (North America)

  • Pin Samsung Note 4 chính hãng
  • Trọng lượng 47 gam

Lưu ý : giá trên dành cho khách lẻ và đã bao gồm phí bảo hành.

Tags:

Pin Samsung Note 4 - N910 : N910F (Europe); N910K/N910L/N910S (Korea); N910C (Asia, Europe, South America); N910FD (United Arab Emirates); N910FQ (Turkey); N910H (Asia-Pacific); N910G (Singapore, India, Australia); N910U (Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile); N910W8 (North America)

  • Pin Samsung Note 4 chính hãng
  • Trọng lượng 47 gam

Lưu ý : giá trên dành cho khách lẻ và đã bao gồm phí bảo hành.

Pin Samsung Note 4 - N910 : N910F (Europe); N910K/N910L/N910S (Korea); N910C (Asia, Europe, South America); N910FD (United Arab Emirates); N910FQ (Turkey); N910H (Asia-Pacific); N910G (Singapore, India, Australia); N910U (Hong Kong, Taiwan, Australia, New Zealand, Chile); N910W8 (North America)

  • Pin Samsung Note 4 chính hãng
  • Trọng lượng 47 gam

Lưu ý : giá trên dành cho khách lẻ và đã bao gồm phí bảo hành.

Chat Với Nammobile